به سامانه رسمی مرکز علمی-کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران خوش آمدید

  به سامانه رسمی مرکز علمی-کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران خوش آمدید

  1. آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث
  2. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری در حریق و حوادث
  3. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث
  4. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث
  5. آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد
  6. ارتباط تصویری
  7. اصلاح و تربیت
  8. امور فرهنگی
  9. انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
  10. بازیافت
  11. بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
  12. بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
  13. بیمه
  14. پرورش اسب
  15. پرورش زنبور عسل
  16. پرورش طیور
  17. پرورش گاو و گاومیش
  18. پرورش گوسفند و بز
  19. پست
  20. پست بانک
  21. تربیت مبلغ قرآن کریم
  22. تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
  23. تکثیر و پرورش آبزیان
  24. تکنولوژی پرورش طیور
  25. تکنولوژی پرورش گاو
  26. تکنولوژی جریه راه آهن
  27. تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
  28. تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
  29. توزیع و مصرف آب کشاورزی
  30. تولید دانه های روغنی
  31. تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
  32. تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
  33. تولید و فرآوری پسته
  34. تولید و فرآوری چای
  35. جنگلداری جامع(آگروفارستری)
  36. جنگلکاری و پارکهای جنگلی
  37. چاپ و نشر
  38. چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ
  39. چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپ
  40. چاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپ
  41. چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپ
  42. چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ
  43. چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپ
  44. حسابداری
  45. حسابداری گرایش حسابرسی
  46. حسابداری گرایش دولتی
  47. حسابداری گرایش صنعتی
  48. حسابداری گرایش مالی
  49. حسابداری گرایش مالیاتی
  50. حفاظت و حمایت منابع طبیعی
  51. حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  52. حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  53. حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری
  54. حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی
  55. خبرنگاری
  56. خبرنگاری گرایش اجتماعی
  57. خبرنگاری گرایش اقتصاد
  58. خبرنگاری گرایش سیاسی
  59. خبرنگاری گرایش علوم استراتژیک
  60. خبرنگاری گرایش فرهنگ و هنر
  61. خبرنگاری گرایش ورزشی
  62. خبرنگاری ورزشی
  63. راهنمای آموزشی گرایش آموزش بزرگسالان
  64. روابط عمومی
  65. زراعت برنج
  66. صنایع دستی
  67. صید و بهره برداری آبزیان
  68. طراحی پوشاک
  69. طراحی فرش دستباف
  70. طراحی و تکنولوژی دوخت
  71. علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  72. فرآوری محصولات شیلاتی
  73. فناوری زیستی مواد غذایی
  74. فیلم سازی گرایش تدوین فیلم
  75. کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد
  76. کارشناسی حرفه ای آشپزی-آشپزی ایرانی
  77. کارشناسی حرفه ای آشپزی-آشپزی ملل
  78. کارشناسی حرفه ای آماد و پشتیبانی در سوانح
  79. کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان
  80. کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی
  81. کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیت
  82. کارشناسی حرفه ای اطلاعات نظامی
  83. کارشناسی حرفه ای امور موزه داری
  84. کارشناسی حرفه ای امورگمرکی
  85. کارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانی
  86. کارشناسی حرفه ای ایمنی،سلامت و محیط زیست در صنایع(HSE)
  87. کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
  88. کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل
  89. کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی
  90. کارشناسی حرفه ای پست
  91. کارشناسی حرفه ای پیرایش زنانه
  92. کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
  93. کارشناسی حرفه ای تئاتر کاربردی
  94. کارشناسی حرفه ای تدوین فیلم
  95. کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری آمادگی جسمانی
  96. کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری تکواندو
  97. کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ علوم اسلامی(به زبان انگلیسی)
  98. کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم
  99. کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
  100. کارشناسی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا
  101. کارشناسی حرفه ای تربیت مربی-امور فرهنگی کودک و نوجوان
  102. کارشناسی حرفه ای تصویربرداری
  103. کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
  104. کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری
  105. کارشناسی حرفه ای توانبخشی افراد کم توان ذهنی
  106. کارشناسی حرفه ای چاپ-طراحی و آماده سازی
  107. کارشناسی حرفه ای حسابداری بانکی
  108. کارشناسی حرفه ای حسابداری پروژه ها
  109. کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
  110. کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
  111. کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی
  112. کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتی
  113. کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  114. کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی
  115. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی
  116. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری پروژه ها
  117. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
  118. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
  119. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی
  120. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی
  121. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی
  122. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی
  123. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی
  124. کارشناسی حرفه ای حسابرسی
  125. کارشناسی حرفه ای حفاظت اطلاعات سازمانی
  126. کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
  127. کارشناسی حرفه ای حقوق اداری
  128. کارشناسی حرفه ای حقوق بیمه
  129. کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
  130. کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی
  131. کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری
  132. کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  133. کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی
  134. کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  135. کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
  136. کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  137. کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیار قضایی در امور مدنی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  138. کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی در امور کیفری
  139. کارشناسی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی در امور مدنی
  140. کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-اجتماعی و فرهنگی
  141. کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی
  142. کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-قرآنی و مذهبی
  143. کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-مذهبی و قرآنی
  144. کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-ورزشی
  145. کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماریها
  146. کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت زنان
  147. کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت سالمندان
  148. کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت سلامت-خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک
  149. کارشناسی حرفه ای خوشنویسی
  150. کارشناسی حرفه ای خوشنویسی(اجرای دوره از پذیرش بهمن۹۴)
  151. کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال
  152. کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک
  153. کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه
  154. کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی
  155. کارشناسی حرفه ای روانشناسی کیفری
  156. کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی
  157. کارشناسی حرفه ای سینما-تدوین فیلم
  158. کارشناسی حرفه ای سینما-تصویربرداری
  159. کارشناسی حرفه ای سینما-فیلم سازی
  160. کارشناسی حرفه ای سینما-کارگردانی
  161. کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-آبگینه
  162. کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع چوبی
  163. کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع سنگی
  164. کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع فلزی
  165. کارشناسی حرفه ای طراحی زیورآلات
  166. کارشناسی حرفه ای طراحی صحنه
  167. کارشناسی حرفه ای طراحی مبلمان
  168. کارشناسی حرفه ای طراحی و آماده سازی چاپ
  169. کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اجتماعی و مشاغل
  170. کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اقوام
  171. کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس کودک و نوجوان
  172. کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس کودک و نوجوان
  173. کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس مجلسی و خانگی
  174. کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس مجلسی و خانگی
  175. کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
  176. کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات
  177. کارشناسی حرفه ای عکاسی-مد و پوشاک
  178. کارشناسی حرفه ای علوم حیوانات آزمایشگاهی
  179. کارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  180. کارشناسی حرفه ای عملیات روانی
  181. کارشناسی حرفه ای فرش-ارزیابی و بازاریابی
  182. کارشناسی حرفه ای فرش-بافت و رفوگری
  183. کارشناسی حرفه ای فرش-طراحی
  184. کارشناسی حرفه ای فیلم سازی
  185. کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی
  186. کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه
  187. کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانه
  188. کارشناسی حرفه ای گرافیک-تزیینی و محیطی
  189. کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی
  190. کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی
  191. کارشناسی حرفه ای گرافیک-گرافیک تزئینی و محیطی
  192. کارشناسی حرفه ای گریم-آرایش و پیرایش
  193. کارشناسی حرفه ای گریم-آرایش و پیرایش مو
  194. کارشناسی حرفه ای گریم-چهره پردازی
  195. کارشناسی حرفه ای گریم-ماسک
  196. کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبله
  197. کارشناسی حرفه ای گویندگی و مجری گری ورزشی
  198. کارشناسی حرفه ای ماساژ ورزشی و کایروپراکتیک
  199. کارشناسی حرفه ای مترجمی خبر-انگلیسی
  200. کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی
  201. کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر اسپانیولی
  202. کارشناسی حرفه ای مترجمی-خبر انگلیسی
  203. کارشناسی حرفه ای مترجمی-همزمان انگلیسی
  204. کارشناسی حرفه ای مجری گری
  205. کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده
  206. کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-کودک
  207. کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی
  208. کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی
  209. کارشناسی حرفه ای مدیریت آموزش های شهروندی
  210. کارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارک
  211. کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی
  212. کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی
  213. کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی
  214. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ
  215. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت
  216. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-ارزیابی فرهنگی
  217. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-امور همایش ها و جشنواره ها
  218. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
  219. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبی
  220. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی
  221. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-ورزشی
  222. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نشر
  223. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی
  224. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور هنری
  225. کارشناسی حرفه ای مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی
  226. کارشناسی حرفه ای مدیریت بازاریابی بیمه
  227. کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در اماکن
  228. کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در عملیات انتظامی
  229. کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس
  230. کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اشخاص
  231. کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموال
  232. کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص
  233. کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص(اجرای دوره از پذیرش بهمن۹۴)
  234. کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال
  235. کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال(اجرای دوره از پذیرش بهمن۹۴)
  236. کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه مسئولیت
  237. کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
  238. کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-سیاسی
  239. کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگی
  240. کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی
  241. کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون
  242. کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون
  243. کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعات
  244. کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی
  245. کارشناسی حرفه ای مدیریت رفاه اجتماعی
  246. کارشناسی حرفه ای مدیریت سامانه های اطلاعاتی
  247. کارشناسی حرفه ای مدیریت سرمایه انسانی
  248. کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت زنان
  249. کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مراقبت سالمندان
  250. کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت-خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک
  251. کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک
  252. کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات
  253. کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  254. کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری
  255. کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر
  256. کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین گرایش بازرگانی
  257. کارشناسی حرفه ای مدیریت محله
  258. کارشناسی حرفه ای مدیریت مخاطرات کشاورزی
  259. کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث
  260. کارشناسی حرفه ای مدیریت وصول مطالبات
  261. کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
  262. کارشناسی حرفه ای مربی هنر کودک
  263. کارشناسی حرفه ای مربیگری تکواندو
  264. کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی
  265. کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی
  266. کارشناسی حرفه ای مشاوره املاک و مستغلات
  267. کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک
  268. کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط بیرونی
  269. کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
  270. کارشناسی حرفه ای موسیقی-آهنگسازی ایرانی
  271. کارشناسی حرفه ای موسیقی-رهبری ارکستر
  272. کارشناسی حرفه ای موسیقی-موسیقی آیینی
  273. کارشناسی حرفه ای موسیقی-موسیقی کودک
  274. کارشناسی حرفه ای موسیقی-نوازندگی ساز ایرانی
  275. کارشناسی حرفه ای موسیقی-نوازندگی ساز کلاسیک
  276. کارشناسی حرفه ای میراث فرهنگی-امور موزه
  277. کارشناسی حرفه ای نقاشی ایرانی
  278. کارشناسی حرفه ای نقاشی و خط
  279. کارشناسی حرفه ای نقاشی-کاریکاتور
  280. کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی
  281. کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی ایرانی
  282. کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی رایانه ای
  283. کارشناسی حرفه ای نقاشی-نگارگری و زرنگاره
  284. کارشناسی حرفه ای هدایتگران سیاسی
  285. کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی-تئاتر کاربردی
  286. کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی-سنتی و آیینی
  287. کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی-طراحی صحنه
  288. کتابداری و اطلاع رسانی
  289. گرافیک گرایش تصویر سازی
  290. گرافیک گرایش طراحی چاپ
  291. گرافیک گرایش گرافیک
  292. گریم و ماسک
  293. گوشت و فرآورده های گوشتی
  294. مترجمی خبر انگلیسی
  295. مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی
  296. مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی
  297. مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی و غیرطبیعی
  298. مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعی
  299. مدیریت امور امداد
  300. مدیریت امور فرهنگی
  301. مدیریت بیمه گرایش اشخاص
  302. مدیریت بیمه گرایش اموال
  303. مدیریت بیمه گرایش مسئولیت
  304. مدیریت تبلیغات گرایش تجاری
  305. مدیریت تبلیغات گرایش سیاسی
  306. مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی
  307. مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگی
  308. مدیریت تعاون
  309. مدیریت تلفیقی آفات
  310. مدیریت حفاظت اطلاعات
  311. مدیریت خدمات بندری
  312. مدیریت سامانه های اطلاعاتی
  313. مدیریت عملیات امداد و نجات
  314. مدیریت گردشگری
  315. مدیریت لجستیک بنادر
  316. مدیریت هتلداری
  317. مربی پیش دبستانی
  318. مرتعداری
  319. مرمت و احیای بناهای تاریخی
  320. معماری
  321. مکانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی
  322. موزه داری
  323. مهندسی تکنولوژی آب گرایش آبهای زیرزمینی
  324. مهندسی تکنولوژی آب گرایش آبهای سطحی
  325. مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرها
  326. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش انتقال
  327. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش بهره برداری از سیستم های مخابراتی
  328. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش ترافیک و سیگنالیگ
  329. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش دیتا
  330. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش سوییچ
  331. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش سیار
  332. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش سیستم های تحت شبکه
  333. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش کاربردهای ICT
  334. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش مخابرات سیار
  335. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش مخابرات نوری
  336. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش مدیریت ICT
  337. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
  338. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش موج
  339. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT گرایش نوری
  340. مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی
  341. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
  342. مهندسی تکنولوژی اویونیک
  343. مهندسی تکنولوژی ایمنی و حفاظت راه آهن شهری و بین شهری
  344. مهندسی تکنولوژی ICT بهره برداری از سیستم های مخابراتی
  345. مهندسی تکنولوژی ICT گرایش دیتا
  346. مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات سیار
  347. مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات نوری
  348. مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع
  349. مهندسی تکنولوژی برق مترو
  350. مهندسی تکنولوژی بسته بندی گرایش کشاورزی
  351. مهندسی تکنولوژی بهره برداری از کارخانجات سیمان
  352. مهندسی تکنولوژی بهره برداری راه آهن
  353. مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه
  354. مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
  355. مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندری
  356. مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات
  357. مهندسی تکنولوژی تولید
  358. مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات گرایش آردی
  359. مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات گرایش غیرآردی
  360. مهندسی تکنولوژی تولید کمپوت و کنسرو
  361. مهندسی تکنولوژی جوشکاری
  362. مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
  363. مهندسی تکنولوژی خط و ابنیه راه آهن
  364. مهندسی تکنولوژی راه داری
  365. مهندسی تکنولوژی راهسازی
  366. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش قالب سازی
  367. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار
  368. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین های زراعی و باغی
  369. مهندسی تکنولوژی ساختمان
  370. مهندسی تکنولوژی سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن
  371. مهندسی تکنولوژی سرامیک گرایش کاشی و چینی
  372. مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه
  373. مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری
  374. مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی
  375. مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی
  376. مهندسی تکنولوژی شیرینی و شکلات-آردی
  377. مهندسی تکنولوژی شیرینی و شکلات-غیرآردی
  378. مهندسی تکنولوژی صنایع آرد
  379. مهندسی تکنولوژی صنایع آرد(فقط یک دوره اجرا)
  380. مهندسی تکنولوژی صنایع چوب گرایش سازه های چوبی
  381. مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوب
  382. مهندسی تکنولوژی صنایع دخانی
  383. مهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی
  384. مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
  385. مهندسی تکنولوژی صنایع غذایی گرایش روغن خوراکی
  386. مهندسی تکنولوژی صنایع قند سازی
  387. مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیک
  388. مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی
  389. مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
  390. مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلاب
  391. مهندسی تکنولوژی عمران گرایش آب و فاضلاب
  392. مهندسی تکنولوژی عمران گرایش آب و فاضلاب
  393. مهندسی تکنولوژی عمران گرایش ساختمانهای آبی
  394. مهندسی تکنولوژی عمران گرایش سد و شبکه
  395. مهندسی تکنولوژی عمران گرایش نگهداری و بهره برداری سد و شبکه
  396. مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزی
  397. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه
  398. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
  399. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وب
  400. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وب
  401. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
  402. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری
  403. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وب
  404. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات
  405. مهندسی تکنولوژی فنی رسانه
  406. مهندسی تکنولوژی قالب سازی
  407. مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق
  408. مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید
  409. مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرآیند
  410. مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق
  411. مهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاه
  412. مهندسی تکنولوژی متالورژی گرایش ذوب فلزات
  413. مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
  414. مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ های شبکه ثابت
  415. مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوییچ
  416. مهندسی تکنولوژی مخابرات مترو
  417. مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه
  418. مهندسی تکنولوژی معدن
  419. مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
  420. مهندسی تکنولوژی مکانیک کشتی
  421. مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راه داری
  422. مهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته ای
  423. مهندسی تکنولوژی ناوبری
  424. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  425. مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
  426. مهندسی تکنولوژی هواپیما
  427. مهندسی تکنولوژی هواشناسی
  428. مهندسی تکنولوژی هوانوردی گرایش خلبانی(CPL_IR)
  429. مهندسی عمران گرایش ساختمانهای آبی
  430. مهندسی عمران گرایش سد و شبکه
  431. مهندسی فناوری آبخیزداری
  432. مهندسی فناوری آبیاری-توزیع و مصرف آب کشاورزی
  433. مهندسی فناوری آبیاری-زهکشی و بهسازی خاک
  434. مهندسی فناوری آبیاری-شبکه های آبیاری و زهکشی
  435. مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها
  436. مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای
  437. مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  438. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-بهره برداری از سیستم های مخابراتی
  439. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-دیتا
  440. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-مخابرات سیار
  441. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-مخابرات نوری
  442. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT)-بهره برداری از سیستم های مخابراتی
  443. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT)-دیتا
  444. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT)-مخابرات سیار
  445. مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT)-مخابرات نوری
  446. مهندسی فناوری استخراج معادن زیرزمینی
  447. مهندسی فناوری اطلاعات-آنالیز ورزشی
  448. مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات
  449. مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب
  450. مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
  451. مهندسی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداری
  452. مهندسی فناوری اطلاعات-رسانه
  453. مهندسی فناوری اطلاعات-رسانه(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  454. مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب
  455. مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
  456. مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
  457. مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
  458. مهندسی فناوری ایمنی مترو
  459. مهندسی فناوری بازرسی جوش
  460. مهندسی فناوری بازیافت پسماند
  461. مهندسی فناوری باغبانی-تولید میوه های مناطق معتدله
  462. مهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری پسته
  463. مهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری چای
  464. مهندسی فناوری باغبانی-تولیدات گلخانه ای
  465. مهندسی فناوری باغبانی-گل و گیاهان زینتی
  466. مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطر
  467. مهندسی فناوری برق مترو
  468. مهندسی فناوری برق-شبکه های توزیع
  469. مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
  470. مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
  471. مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
  472. مهندسی فناوری پرورش صنعتی طیور
  473. مهندسی فناوری پرورش صنعتی گاو
  474. مهندسی فناوری پلیمر-رنگ سازی
  475. مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی
  476. مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی
  477. مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
  478. مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی-اتاق عمل
  479. مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات
  480. مهندسی فناوری تکثیر و پرورش آبزیان
  481. مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان
  482. مهندسی فناوری توزیع و مصرف آب کشاورزی
  483. مهندسی فناوری تولید دانه های روغنی
  484. مهندسی فناوری تولید میوه های مناطق معتدله
  485. مهندسی فناوری تولید و فرآوری پسته
  486. مهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل
  487. مهندسی فناوری تولیدات خوراک دام
  488. مهندسی فناوری تولیدات گلخانه ای
  489. مهندسی فناوری جنگلداری تلفیقی
  490. مهندسی فناوری جوش
  491. مهندسی فناوری حفاظت و حمایت منابع طبیعی
  492. مهندسی فناوری حمل و نقل شهری
  493. مهندسی فناوری دامپروری-پرورش اسب
  494. مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی طیور
  495. مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو
  496. مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری خوراک دام
  497. مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل
  498. مهندسی فناوری ذوب فلزات
  499. مهندسی فناوری راهداری
  500. مهندسی فناوری رنگ سازی
  501. مهندسی فناوری زراعت-تولید برنج
  502. مهندسی فناوری زراعت-تولید پنبه
  503. مهندسی فناوری زراعت-تولید دانه های روغنی
  504. مهندسی فناوری زراعت-تولید ذرت
  505. مهندسی فناوری زراعت-گیاهان دارویی و معطر
  506. مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی
  507. مهندسی فناوری ساخت و تولید ماشین ها و ادوات زراعی و باغی
  508. مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازی
  509. مهندسی فناوری ساختمان سازی
  510. مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن
  511. مهندسی فناوری سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی
  512. مهندسی فناوری سرامیک-کاشی و چینی
  513. مهندسی فناوری سوئیچ های شبکه ثابت مخابراتی
  514. مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه
  515. مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
  516. مهندسی فناوری شبکه های آبیاری و زهکشی
  517. مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
  518. مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق
  519. مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
  520. مهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
  521. مهندسی فناوری شیلات-صید و بهره برداری آبزیان
  522. مهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی
  523. مهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی
  524. مهندسی فناوری صنایع آرد
  525. مهندسی فناوری صنایع بسته بندی-محصولات کشاورزی
  526. مهندسی فناوری صنایع دخانی
  527. مهندسی فناوری صنایع روغن خوراکی
  528. مهندسی فناوری صنایع شیر و فرآورده های لبنی
  529. مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات
  530. مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
  531. مهندسی فناوری صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنی
  532. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت آرد
  533. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت روغن خوراکی
  534. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیر و فرآورده های لبنی
  535. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیرینی و شکلات
  536. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت فرآورده های خمیری
  537. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت قند
  538. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت کمپوت و کنسرو
  539. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی
  540. مهندسی فناوری صنایع غذایی-فرآورده های خمیری
  541. مهندسی فناوری صنایع قند سازی
  542. مهندسی فناوری صنایع کمپوت و کنسرو
  543. مهندسی فناوری صنایع لاستیک
  544. مهندسی فناوری صنایع لاستیک
  545. مهندسی فناوری صید و بهره برداری آبزیان
  546. مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
  547. مهندسی فناوری عمران-آب و فاضلاب
  548. مهندسی فناوری عمران-حمل و نقل شهری
  549. مهندسی فناوری عمران-خط و ابنیه راه آهن
  550. مهندسی فناوری عمران-راهسازی
  551. مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی
  552. مهندسی فناوری عمران-سد و شبکه
  553. مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری
  554. مهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزی
  555. مهندسی فناوری قالبسازی
  556. مهندسی فناوری کاشی و چینی
  557. مهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیست
  558. مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق
  559. مهندسی فناوری کنترل فرآیند
  560. مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی
  561. مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفات
  562. مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر
  563. مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو
  564. مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی-ماشین ها و ادوات زراعی و باغی
  565. مهندسی فناوری ماشین افزار
  566. مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی-ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغی
  567. مهندسی فناوری ماشین های کنترل عددی(CNC)
  568. مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
  569. مهندسی فناوری محیط زیست-بازیافت پسماند
  570. مهندسی فناوری محیط زیست-کنترل آلاینده ها
  571. مهندسی فناوری مخابرات مترو
  572. مهندسی فناوری مخابرات-سوئیچ های شبکه ثابت
  573. مهندسی فناوری مدیریت تلفیقی آفات
  574. مهندسی فناوری مرتعداری
  575. مهندسی فناوری معدن-استخراج معادن زیرزمینی
  576. مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاها و اماکن ورزشی
  577. مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
  578. مهندسی فناوری مکاترونیک ماشین های کنترل عددی (CNC)
  579. مهندسی فناوری مکانیزاسیون زراعی و باغی
  580. مهندسی فناوری مکانیزاسیون کشاورزی-مکانیزاسیون زراعی و باغی
  581. مهندسی فناوری مکانیک خودرو
  582. مهندسی فناوری مکانیک مترو
  583. مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
  584. مهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی
  585. مهندسی فناوری مکانیک-خودرو
  586. مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداری
  587. مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداری
  588. مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
  589. مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی
  590. مهندسی فناوری منابع آب های سطحی
  591. مهندسی فناوری منابع طبیعی-آبخیزداری
  592. مهندسی فناوری منابع طبیعی-احیای مناطق بیابانی
  593. مهندسی فناوری منابع طبیعی-احیای مناطق بیابانی
  594. مهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلداری تلفیقی
  595. مهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلکاری و پارکهای جنگلی
  596. مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی
  597. مهندسی فناوری منابع طبیعی-زراعت چوب
  598. مهندسی فناوری منابع طبیعی-سامانه های اطلاعات جغرافیایی
  599. مهندسی فناوری منابع طبیعی-مرتعداری
  600. مهندسی فناوری نساجی-چرم
  601. مهندسی فناوری نقشه برداری
  602. مهندسی فناوری هواشناسی
  603. مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPL_IR)
  604. مهندسی مکانیک گرایش نیروگاه
  605. نوازندگی ساز ایرانی
  606. نوازندگی ساز جهانی
  607. هدایتگران سیاسی