به سامانه رسمی مرکز علمی-کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران خوش آمدید

  به سامانه رسمی مرکز علمی-کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران خوش آمدید

  رشته های تحصیلی کاردانی یا فوق دیپلم

  1. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق
  2. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند
  3. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات
  4. آشپزی
  5. آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی(یک دوره اجرا)
  6. آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی
  7. آفریقا شناسی سیاسی(یک دوره اجرا)
  8. آمار و نیروی انسانی
  9. آموزش زبان انگلیسی
  10. ارشاد و معاضدت قضایی
  11. اصلاح و تربیت
  12. اطلاعات نظامی گرایش اطلاعات سیگنالی
  13. اطلاعات نظامی گرایش تامین فیزیکی
  14. اطلاعات نظامی گرایش جمع آوری اطلاعات
  15. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگان
  16. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش عملیات های ضربت و واکنش سریع
  17. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتی
  18. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل های فنی عملیات
  19. اقتصاد کار و بهره وری
  20. امداد سوانح
  21. امور اداری
  22. امور امداد
  23. امور تعاون
  24. امور حج و زیارت
  25. امور حفاظت اطلاعات
  26. امور زائرین
  27. امور فرهنگی
  28. امور نمایشگاهی
  29. ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی
  30. بازاریابی
  31. بهره وری در واحدهای صنفی
  32. پست
  33. تبلیغات و بازاریابی
  34. تربیت مبلغ قرآن کریم
  35. تربیت مربی تکواندو
  36. تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان
  37. تربیت مربی قرآن کریم
  38. تربیت مربی کشتی
  39. تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
  40. تشریفات
  41. تکنولوژی آموزشی
  42. جامعه شناسی شهری
  43. جلب مشارکت های مردمی
  44. حسابداری
  45. حسابداری صنعت آب و برق گرایش آب و آب و فاضلاب
  46. حسابداری صنعت آب و برق گرایش برق
  47. حسابداری گرایش آب و آب و فاضلاب
  48. حسابداری گرایش برق
  49. حسابداری گرایش حسابرسی
  50. حسابداری گرایش خدمات عمومی
  51. حسابداری گرایش دولتی
  52. حسابداری گرایش صنعتی
  53. حسابداری گرایش مالی
  54. حسابداری گرایش مالیاتی
  55. حسابداری و بازرگانی گرایش حسابداری
  56. حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  57. حقوق گرایش شورای حل اختلاف
  58. خدمات پرورشی
  59. خدمات پستی
  60. خدمات جهانگردی
  61. خدمات قضایی
  62. خدمات قضایی(فقط دو دوره اجرا)
  63. خدمات گمرکی
  64. خدمات مالی در واحدهای صنفی
  65. خدمات مسافرتی و جهانگردی
  66. خدمات مسافرتی و جهانگردی
  67. خدمات مشاوره حقوقی صنوف
  68. خدمات مشاوره خرید و فروش خودرو
  69. خدمات مشاوره ملکی
  70. خدمات میهمانداری اقامتی
  71. خدمات میهمانداری پذیرایی
  72. دستیار قضایی
  73. دهیاری و امور شوراها
  74. راهنمای آموزشی
  75. روابط عمومی
  76. ساخت محصولات پلیمری گرایش چسب و رزین
  77. ساخت محصولات پلیمری گرایش قطعات پلاستیک،لاستیک و تزئینی خودرو
  78. ساخت محصولات پلیمری گرایش قطعات کامپوزیتی و فومی
  79. سامانه های اطلاعاتی
  80. سرپرستی تشکل های صنفی
  81. سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات
  82. سرپرستی مجتمع های تجاری
  83. ضابطین قضایی
  84. کاردان فنی اشتغال
  85. کاردان فنی روابط کار
  86. کاردانی حرفه ای آرایش زنانه
  87. کاردانی حرفه ای آمادگی دفاعی سازمان های مردم نهاد
  88. کاردانی حرفه ای ارشاد و معاضدت قضایی
  89. کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت
  90. کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری
  91. کاردانی حرفه ای اطلاعات سیگنالی نظامی
  92. کاردانی حرفه ای امداد سوانح
  93. کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری
  94. کاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگان
  95. کاردانی حرفه ای امور اداری
  96. کاردانی حرفه ای امور ایمنی و حفاظت سازمانی
  97. کاردانی حرفه ای امور بانکی
  98. کاردانی حرفه ای امور بورس
  99. کاردانی حرفه ای امور بیمه
  100. کاردانی حرفه ای امور پستی
  101. کاردانی حرفه ای امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد
  102. کاردانی حرفه ای امور تشریفات
  103. کاردانی حرفه ای امور تعاون
  104. کاردانی حرفه ای امور ثبت احوال
  105. کاردانی حرفه ای امور حج و زیارت
  106. کاردانی حرفه ای امور حفاظت اطلاعات سازمانی
  107. کاردانی حرفه ای امور حقوقی شورای حل اختلاف
  108. کاردانی حرفه ای امور دفتری
  109. کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها
  110. کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها
  111. کاردانی حرفه ای امور زائرین
  112. کاردانی حرفه ای امور ضابطین قضایی
  113. کاردانی حرفه ای امور گزینش
  114. کاردانی حرفه ای امور محله
  115. کاردانی حرفه ای امور نمایشگاهی
  116. کاردانی حرفه ای انبارداری
  117. کاردانی حرفه ای انتظامات و حراست فیزیکی
  118. کاردانی حرفه ای اورژانس اجتماعی
  119. کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
  120. کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی
  121. کاردانی حرفه ای بازاریابی
  122. کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی
  123. کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور نمایشگاهی
  124. کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداری
  125. کاردانی حرفه ای بازرگانی-خدمات مشاوره املاک
  126. کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف
  127. کاردانی حرفه ای بهره وری واحدهای صنفی
  128. کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه
  129. کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه
  130. کاردانی حرفه ای تاکسیرانی
  131. کاردانی حرفه ای تامین فیزیکی اطلاعات
  132. کاردانی حرفه ای تامین فیزیکی اطلاعات(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۵)
  133. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-تربیت مربی پایه اسکیت
  134. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه آمادگی جسمانی
  135. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه اسکواش
  136. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه بسکتبال
  137. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه بوکس
  138. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه پرورش اندام
  139. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تکواندو
  140. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تیراندازی
  141. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تیراندازی باکمان
  142. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه جودو
  143. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه چوگان
  144. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه دو و میدانی
  145. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه دوچرخه سواری
  146. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه راگبی
  147. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه ژیمناستیک
  148. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه سنگ نوردی و صعودهای ورزشی
  149. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه سوارکاری
  150. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه شطرنج
  151. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه شنا
  152. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه غواصی
  153. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه فوتبال
  154. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه فوتسال
  155. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کاراته
  156. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کانگ فوتوآ-۲۱
  157. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کشتی
  158. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کوه پیمایی و کوهنوردی
  159. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه واترپلو
  160. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه والیبال
  161. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای
  162. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران
  163. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه وزنه برداری
  164. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه هندبال
  165. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری ورزش سالمندان
  166. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری ورزش معلولین
  167. کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندی
  168. کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
  169. کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوان
  170. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه
  171. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی
  172. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا
  173. کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودک
  174. کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسی
  175. کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
  176. کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
  177. کاردانی حرفه ای جمع آوری اطلاعات سیگنالی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۵)
  178. کاردانی حرفه ای جمع آوری اطلاعات نظامی
  179. کاردانی حرفه ای جمع آوری اطلاعات نظامی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۵)
  180. کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی
  181. کاردانی حرفه ای حسابداری شرکت های بیمه
  182. کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
  183. کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی
  184. کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی
  185. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی
  186. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی
  187. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی
  188. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی
  189. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری واحدهای صنفی
  190. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی
  191. کاردانی حرفه ای حسابرسی
  192. کاردانی حرفه ای حفاظت اطلاعات سیاسی و نظامی
  193. کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
  194. کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی
  195. کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  196. کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی
  197. کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  198. کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
  199. کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  200. کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی
  201. کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  202. کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی
  203. کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  204. کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف
  205. کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  206. کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی
  207. کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  208. کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی
  209. کاردانی حرفه ای خدمات بندری
  210. کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو
  211. کاردانی حرفه ای خدمات پستی
  212. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت-بهورزی
  213. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت-دارویاری
  214. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت-مطب داری
  215. کاردانی حرفه ای خدمات قضایی
  216. کاردانی حرفه ای خدمات گمرکی
  217. کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفی
  218. کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره املاک
  219. کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودرو
  220. کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودرو
  221. کاردانی حرفه ای دستیاری قضایی
  222. کاردانی حرفه ای سامانه های اطلاعاتی
  223. کاردانی حرفه ای سرپرستی تشکل های صنفی
  224. کاردانی حرفه ای سرپرستی توزیع کالا و خدمات
  225. کاردانی حرفه ای سرپرستی مجتمع های تجاری
  226. کاردانی حرفه ای سلامت یاری
  227. کاردانی حرفه ای عملیات ضربت و واکنش سریع
  228. کاردانی حرفه ای عملیات ویژه انتظامی
  229. کاردانی حرفه ای فرآورده های بیولوژیک
  230. کاردانی حرفه ای کودک یاری
  231. کاردانی حرفه ای لجستیک و زنجیره تامین
  232. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-اورژانس اجتماعی
  233. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده
  234. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری کودک
  235. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراقبت سالمندان
  236. کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده
  237. کاردانی حرفه ای مددکاری کودک
  238. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  239. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشی
  240. کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
  241. کاردانی حرفه ای مدیریت-امور تشریفات
  242. کاردانی حرفه ای مدیریت-امور دفتری
  243. کاردانی حرفه ای مدیریت-بهره وری واحدهای صنفی
  244. کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندری
  245. کاردانی حرفه ای مدیریت-سرپرستی تشکل های صنفی
  246. کاردانی حرفه ای مدیریت-سرپرستی توزیع کالا و خدمات
  247. کاردانی حرفه ای مدیریت-سرپرستی مجتمع های تجاری
  248. کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین
  249. کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی پوست و مو
  250. کاردانی حرفه ای مراقبت سالمندان
  251. کاردانی حرفه ای مراقبت و کنترل اطلاعاتی
  252. کاردانی حرفه ای مراقبت و کنترل های فنی عملیات
  253. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی
  254. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه پرورش اندام
  255. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه تکواندو
  256. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه تیراندازی
  257. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه چوگان
  258. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دو و میدانی
  259. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دوچرخه سواری
  260. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه ژیمناستیک
  261. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه سوارکاری
  262. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنج
  263. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شنا
  264. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه غواصی
  265. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال
  266. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتسال
  267. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کاراته
  268. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتی
  269. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کوه پیمایی و کوهنوردی
  270. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای
  271. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه هندبال
  272. کاردانی حرفه ای مربیگری ورزش معلولین
  273. کاردانی حرفه ای مروج سیاسی
  274. کاردانی حرفه ای مشارکت مردمی
  275. کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی
  276. کاردانی حرفه ای مشاوره حقوقی اصناف
  277. کاردانی حرفه ای مهمانداری هواپیما
  278. کاردانی حرفه ای نگارش حقوقی
  279. گزینش
  280. لجستیک گرایش زنجیره تامین
  281. مترجمی اسناد و مدارک
  282. مترجمی زبان روسی
  283. مترجمی زبان عربی
  284. مددکاری اجتماعی
  285. مدیریت بازرگانی
  286. مدیریت خانواده
  287. مدیریت خدمات بندری
  288. مدیریت کسب و کار
  289. مربی بهداشت مدارس
  290. مربی کودک
  291. مربی کودکان استثنایی
  292. مربی معلولین ذهنی
  293. مربی مهد کودک
  294. مربیگری پایه تکواندو
  295. مربیگری سوارکاری
  296. مربیگری فوتبال
  297. مروج سیاسی
  298. مهمانداری هوایی
  299. میهمانداری پذیرایی
  300. میهمانداری خدمات اقامتی
  301. نگارش حقوقی
  302. هتلداری
  1. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق
  2. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند
  3. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات
  4. آشپزی
  5. هتلداری
  1. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق
  2. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند
  3. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات
  4. آشپزی
  5. هتلداری
  1. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق
  2. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند
  3. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات
  4. آشپزی
  5. آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی(یک دوره اجرا)
  6. آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی
  7. آفریقا شناسی سیاسی(یک دوره اجرا)
  8. آمار و نیروی انسانی
  9. آموزش زبان انگلیسی
  10. ارشاد و معاضدت قضایی
  11. اصلاح و تربیت
  12. اطلاعات نظامی گرایش اطلاعات سیگنالی
  13. اطلاعات نظامی گرایش تامین فیزیکی
  14. اطلاعات نظامی گرایش جمع آوری اطلاعات
  15. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگان
  16. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش عملیات های ضربت و واکنش سریع
  17. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتی
  18. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل های فنی عملیات
  19. اقتصاد کار و بهره وری
  20. امداد سوانح
  21. امور اداری
  22. امور امداد
  23. امور تعاون
  24. امور حج و زیارت
  25. امور حفاظت اطلاعات
  26. امور زائرین
  27. امور فرهنگی
  28. امور نمایشگاهی
  29. ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی
  30. بازاریابی
  31. بهره وری در واحدهای صنفی
  32. پست
  33. تبلیغات و بازاریابی
  34. تربیت مبلغ قرآن کریم
  35. تربیت مربی تکواندو
  36. تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان
  37. تربیت مربی قرآن کریم
  38. تربیت مربی کشتی
  39. تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
  40. تشریفات
  41. تکنولوژی آموزشی
  42. جامعه شناسی شهری
  43. جلب مشارکت های مردمی
  44. حسابداری
  45. حسابداری صنعت آب و برق گرایش آب و آب و فاضلاب
  46. حسابداری صنعت آب و برق گرایش برق
  47. حسابداری گرایش آب و آب و فاضلاب
  48. حسابداری گرایش برق
  49. حسابداری گرایش حسابرسی
  50. حسابداری گرایش خدمات عمومی
  51. حسابداری گرایش دولتی
  52. حسابداری گرایش صنعتی
  53. حسابداری گرایش مالی
  54. حسابداری گرایش مالیاتی
  55. حسابداری و بازرگانی گرایش حسابداری
  56. حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  57. حقوق گرایش شورای حل اختلاف
  58. خدمات پرورشی
  59. خدمات پستی
  60. خدمات جهانگردی
  61. خدمات قضایی
  62. خدمات قضایی(فقط دو دوره اجرا)
  63. خدمات گمرکی
  64. خدمات مالی در واحدهای صنفی
  65. خدمات مسافرتی و جهانگردی
  66. خدمات مسافرتی و جهانگردی
  67. خدمات مشاوره حقوقی صنوف
  68. خدمات مشاوره خرید و فروش خودرو
  69. خدمات مشاوره ملکی
  70. خدمات میهمانداری اقامتی
  71. خدمات میهمانداری پذیرایی
  72. دستیار قضایی
  73. دهیاری و امور شوراها
  74. راهنمای آموزشی
  75. روابط عمومی
  76. ساخت محصولات پلیمری گرایش چسب و رزین
  77. ساخت محصولات پلیمری گرایش قطعات پلاستیک،لاستیک و تزئینی خودرو
  78. ساخت محصولات پلیمری گرایش قطعات کامپوزیتی و فومی
  79. سامانه های اطلاعاتی
  80. سرپرستی تشکل های صنفی
  81. سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات
  82. سرپرستی مجتمع های تجاری
  83. ضابطین قضایی
  84. کاردان فنی اشتغال
  85. کاردان فنی روابط کار
  86. کاردانی حرفه ای آرایش زنانه
  87. کاردانی حرفه ای آمادگی دفاعی سازمان های مردم نهاد
  88. کاردانی حرفه ای ارشاد و معاضدت قضایی
  89. کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت
  90. کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری
  91. کاردانی حرفه ای اطلاعات سیگنالی نظامی
  92. کاردانی حرفه ای امداد سوانح
  93. کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری
  94. کاردانی حرفه ای امنیت پرواز و رهایی گروگان
  95. کاردانی حرفه ای امور اداری
  96. کاردانی حرفه ای امور ایمنی و حفاظت سازمانی
  97. کاردانی حرفه ای امور بانکی
  98. کاردانی حرفه ای امور بورس
  99. کاردانی حرفه ای امور بیمه
  100. کاردانی حرفه ای امور پستی
  101. کاردانی حرفه ای امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد
  102. کاردانی حرفه ای امور تشریفات
  103. کاردانی حرفه ای امور تعاون
  104. کاردانی حرفه ای امور ثبت احوال
  105. کاردانی حرفه ای امور حج و زیارت
  106. کاردانی حرفه ای امور حفاظت اطلاعات سازمانی
  107. کاردانی حرفه ای امور حقوقی شورای حل اختلاف
  108. کاردانی حرفه ای امور دفتری
  109. کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها
  110. کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها
  111. کاردانی حرفه ای امور زائرین
  112. کاردانی حرفه ای امور ضابطین قضایی
  113. کاردانی حرفه ای امور گزینش
  114. کاردانی حرفه ای امور محله
  115. کاردانی حرفه ای امور نمایشگاهی
  116. کاردانی حرفه ای انبارداری
  117. کاردانی حرفه ای انتظامات و حراست فیزیکی
  118. کاردانی حرفه ای اورژانس اجتماعی
  119. کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
  120. کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی
  121. کاردانی حرفه ای بازاریابی
  122. کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی
  123. کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور نمایشگاهی
  124. کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداری
  125. کاردانی حرفه ای بازرگانی-خدمات مشاوره املاک
  126. کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف
  127. کاردانی حرفه ای بهره وری واحدهای صنفی
  128. کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه
  129. کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه
  130. کاردانی حرفه ای تاکسیرانی
  131. کاردانی حرفه ای تامین فیزیکی اطلاعات
  132. کاردانی حرفه ای تامین فیزیکی اطلاعات(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۵)
  133. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-تربیت مربی پایه اسکیت
  134. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه آمادگی جسمانی
  135. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه اسکواش
  136. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه بسکتبال
  137. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه بوکس
  138. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه پرورش اندام
  139. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تکواندو
  140. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تیراندازی
  141. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تیراندازی باکمان
  142. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه جودو
  143. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه چوگان
  144. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه دو و میدانی
  145. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه دوچرخه سواری
  146. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه راگبی
  147. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه ژیمناستیک
  148. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه سنگ نوردی و صعودهای ورزشی
  149. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه سوارکاری
  150. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه شطرنج
  151. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه شنا
  152. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه غواصی
  153. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه فوتبال
  154. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه فوتسال
  155. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کاراته
  156. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کانگ فوتوآ-۲۱
  157. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کشتی
  158. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کوه پیمایی و کوهنوردی
  159. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه واترپلو
  160. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه والیبال
  161. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای
  162. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران
  163. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه وزنه برداری
  164. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه هندبال
  165. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری ورزش سالمندان
  166. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری ورزش معلولین
  167. کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندی
  168. کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
  169. کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوان
  170. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه
  171. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی
  172. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا
  173. کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودک
  174. کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسی
  175. کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
  176. کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
  177. کاردانی حرفه ای جمع آوری اطلاعات سیگنالی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۵)
  178. کاردانی حرفه ای جمع آوری اطلاعات نظامی
  179. کاردانی حرفه ای جمع آوری اطلاعات نظامی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۵)
  180. کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی
  181. کاردانی حرفه ای حسابداری شرکت های بیمه
  182. کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
  183. کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی
  184. کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی
  185. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی
  186. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی
  187. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی
  188. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی
  189. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری واحدهای صنفی
  190. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی
  191. کاردانی حرفه ای حسابرسی
  192. کاردانی حرفه ای حفاظت اطلاعات سیاسی و نظامی
  193. کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
  194. کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی
  195. کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  196. کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی
  197. کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  198. کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
  199. کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  200. کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی
  201. کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  202. کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی
  203. کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضایی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  204. کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف
  205. کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلاف(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  206. کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی
  207. کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقی(اجرای دوره از پذیرش مهر۹۳)
  208. کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی
  209. کاردانی حرفه ای خدمات بندری
  210. کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو
  211. کاردانی حرفه ای خدمات پستی
  212. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت-بهورزی
  213. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت-دارویاری
  214. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت-مطب داری
  215. کاردانی حرفه ای خدمات قضایی
  216. کاردانی حرفه ای خدمات گمرکی
  217. کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفی
  218. کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره املاک
  219. کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودرو
  220. کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودرو
  221. کاردانی حرفه ای دستیاری قضایی
  222. کاردانی حرفه ای سامانه های اطلاعاتی
  223. کاردانی حرفه ای سرپرستی تشکل های صنفی
  224. کاردانی حرفه ای سرپرستی توزیع کالا و خدمات
  225. کاردانی حرفه ای سرپرستی مجتمع های تجاری
  226. کاردانی حرفه ای سلامت یاری
  227. کاردانی حرفه ای عملیات ضربت و واکنش سریع
  228. کاردانی حرفه ای عملیات ویژه انتظامی
  229. کاردانی حرفه ای فرآورده های بیولوژیک
  230. کاردانی حرفه ای کودک یاری
  231. کاردانی حرفه ای لجستیک و زنجیره تامین
  232. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-اورژانس اجتماعی
  233. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده
  234. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری کودک
  235. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراقبت سالمندان
  236. کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده
  237. کاردانی حرفه ای مددکاری کودک
  238. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  239. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشی
  240. کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
  241. کاردانی حرفه ای مدیریت-امور تشریفات
  242. کاردانی حرفه ای مدیریت-امور دفتری
  243. کاردانی حرفه ای مدیریت-بهره وری واحدهای صنفی
  244. کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندری
  245. کاردانی حرفه ای مدیریت-سرپرستی تشکل های صنفی
  246. کاردانی حرفه ای مدیریت-سرپرستی توزیع کالا و خدمات
  247. کاردانی حرفه ای مدیریت-سرپرستی مجتمع های تجاری
  248. کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین
  249. کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی پوست و مو
  250. کاردانی حرفه ای مراقبت سالمندان
  251. کاردانی حرفه ای مراقبت و کنترل اطلاعاتی
  252. کاردانی حرفه ای مراقبت و کنترل های فنی عملیات
  253. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی
  254. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه پرورش اندام
  255. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه تکواندو
  256. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه تیراندازی
  257. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه چوگان
  258. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دو و میدانی
  259. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دوچرخه سواری
  260. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه ژیمناستیک
  261. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه سوارکاری
  262. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنج
  263. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شنا
  264. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه غواصی
  265. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال
  266. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتسال
  267. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کاراته
  268. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتی
  269. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کوه پیمایی و کوهنوردی
  270. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای
  271. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه هندبال
  272. کاردانی حرفه ای مربیگری ورزش معلولین
  273. کاردانی حرفه ای مروج سیاسی
  274. کاردانی حرفه ای مشارکت مردمی
  275. کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی
  276. کاردانی حرفه ای مشاوره حقوقی اصناف
  277. کاردانی حرفه ای مهمانداری هواپیما
  278. کاردانی حرفه ای نگارش حقوقی
  279. گزینش
  280. لجستیک گرایش زنجیره تامین
  281. مترجمی اسناد و مدارک
  282. مترجمی زبان روسی
  283. مترجمی زبان عربی
  284. مددکاری اجتماعی
  285. مدیریت بازرگانی
  286. مدیریت خانواده
  287. مدیریت خدمات بندری
  288. مدیریت کسب و کار
  289. مربی بهداشت مدارس
  290. مربی کودک
  291. مربی کودکان استثنایی
  292. مربی معلولین ذهنی
  293. مربی مهد کودک
  294. مربیگری پایه تکواندو
  295. مربیگری سوارکاری
  296. مربیگری فوتبال
  297. مروج سیاسی
  298. مهمانداری هوایی
  299. میهمانداری پذیرایی
  300. میهمانداری خدمات اقامتی
  301. نگارش حقوقی
  302. هتلداری
  1. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق
  2. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند
  3. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات
  4. آشپزی
  5. هتلداری